TẦM NHÌN

Trở thành công ty nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực

 

SỨ MỆNH

Đem đến cho khách hàng sự tiện nghi, tiện ích thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng sản phẩm, dịch vụ
  • Sự tiện nghi và tiện dụng
  • Lấy con người làm trọng tâm, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp trên tinh thần tôn trọng và đoàn kết

 

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Công ty Xuân Hòa hướng tới phát triển bền vững dựa trên 3 nền tảng: Tăng trưởng, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc:
1. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo lợi ích của các bên: Công ty, người lao động, nhà cung ứng và cộng đồng xã hội.
2. Cải tiến liên tục quá trình sản xuất, tối ưu hóa sử dụng nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.
3. Tổ chức giáo dục và đào tạo công nhân viên để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc mọi quy định có liên quan đến công việc của mình.
4. Duy trì và phát triển hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 14001.